FR EN

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit is de site van MasKIT, vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met volgende gegevens :

TOEGANKELIJKHEID EN COMPATIBILITEIT VAN DE BROWSERS

Deze site is geoptimaliseerd voor de recente versies van de meest courante browsers: Firefox, Safari, Chrome en Internet Explorer. Ze is ook toegankelijk via smartphone of tablet met een lichter gemaakte versie voor een browser die is aangepast aan kleine schermen en de snelheid van de internetverbinding tijdens het roamen. Als u problemen hebt om de website te bekijken, verzeker u er dan van dat uw browser up-to-date is. Deze site gebruikt JavaScript voor bepaalde functies. Het wordt dus aangeraden dat de JavaScript functie van uw browser geactiveerd is. De website gebruikt ook cookies, voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk onze specifieke pagina « Privacybeleid ».

AUTEURSRECHTEN

Deze website, met inbegrip van teksten, lay-out, grafische elementen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen, is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van MasKIT of door andere rechten, zoals auteursrechten, gerelateerde rechten, databaserechten en merkrechten in toepassing van de Belgische Code van Intellectuele Eigendom en, meer algemeen, door internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van auteursrechten. Elke reproductie, uitzending, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, behandeling of gebruik, zelfs deels, van deze website is verboden zonder voorafgaande toestemming van MasKIT. Een dergelijke verzoek moet ingediend worden bij de persdienst van MasKIT: press@maskit.be.

HOSTING, ONTWERP EN PRODUCTIE

Deze website is ondergebracht bij OVH - Rue Kellermann 2 - 59100 Roubaix - France
Deze website werd bedacht en ontworpen door MasKIT.